Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

7601 f35c
Reposted frommyry myry vialugola lugola

May 25 2015

allabout
7095 5f88 500
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup viaparampam parampam
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana

May 21 2015

4674 b50b

May 20 2015

2027 8219 500
Reposted frombackground background viasatyra satyra

April 26 2015

2480 5503 500

April 25 2015

April 18 2015

7191 c444
Reposted frominculubum inculubum viaspieluhrenherz spieluhrenherz
allabout
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć.
— Terry Pratchett "Ruchome obrazki"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSundaySmile SundaySmile

March 25 2015

allabout

Reposted frombatalia batalia vialugola lugola

March 06 2015

January 26 2015

allabout
3619 6a7b

January 10 2015

allabout
2761 82bd

January 01 2015

5429 5e6c

December 26 2014

3062 7ce3
Reposted fromerial erial viaspieluhrenherz spieluhrenherz

December 21 2014

allabout

November 22 2014

allabout

November 06 2014

allabout

September 28 2014

7755 0b55 500
Reposted fromraioon raioon vialugola lugola

September 23 2014

allabout
5800 81ae
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viamaybeyou maybeyou

September 14 2014

allabout
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...